Start Kontakt Om företaget Sorgbearbetning Samtal Ledarskap Christina Ulvede Vård & Omsorg

Ledarskap


För organisationen/företaget erbjuds

 

Chefsstöd, ledarutveckling

Handledning av individ och grupp

  • Det svåra samtalet
  • Konflikthantering
  • Verktyg för en god arbetsmiljö
  • Rehabiliteringsarbete

Verktyg för förbättring av arbetsmetoder och kommunikation

Mentorskap

Samtalsstöd, debriefing


Fokus


Fokus läggs på ditt personliga ledarskap och hur det påverkar din verksamhet, utvecklar dina resurser som chef,
ökar din självkännedom och stärker din ledarroll, medvetandegör dina resurser och personliga hinder,
samt skapar en bra balans i livet mellan arbete och fritid.

Hur du leder och utvecklar lag och individ, tydliggör roller och ansvarsfördelning för att nå givna mål.

Hjälper dig att kartlägga av arbetsflöden och få en gemensam bild av verkligheten, med gränssättning i ledarskap / medarbetarskap.


© Christina Ulvede Vård & Omsorg