Start Kontakt Om företaget Sorgbearbetning Samtal Ledarskap Christina Ulvede Vård & Omsorg

Om företaget


Christina Ulvede har lång erfarenhet som chef i offentlig sektor.
Har erfarenhet i chefskapet med förändringsarbeten,
verksamhetsutveckling, konflikthantering, teamhandledning,
arbetsmiljöfrågor, hot och våld på arbetsplatsen, avvikelsehantering
och förbättringsarbete. Hennes styrka är att i grupprocesser
medvetandegöra roller och samverkan mot de givna målen.Erfarenhet

Leg sjuksköterska och samtalsterapeut, steg-1 utbildad.
Mångårig erfarenhet av individuella samtal och krisbearbetande samtal.
Lång erfarenhet som chef i den offentliga sektorn, främst inom psykiatri och akutsjukvård.
Styrkan är den egna erfarenheten att som närvarande chef leda verksamhetsutveckling,
förändringsarbete och grupprocesser.Uppdrag

Chef för intensivvårdsavdelningar inom psykiatrienheten Västerås, varav en med häktningsstatus.
Chef för akutavdelningen inom barn och ungdomspsykiatrin.
Chef för avdelningen med speciellt vårdkrävande patienter.
Verksam i vitaegruppen - självmordsförebyggande arbete
Bedömare i Assessment Center
Enhetschef akutmottagningen Västerås
Mentor
Certifierad handledare i sorgbearbetning


© Christina Ulvede Vård & Omsorg