Start Kontakt Om företaget Sorgbearbetning Samtal Ledarskap Christina Ulvede Vård & Omsorg

Sorgbearbetning


Jag erbjuder samtal och kurser, individuellt eller i grupp, enligt Programmet för Sorgbearbetning™. Programmet är ett väl beprövat handlingsprogram och hjälper dig att bearbeta smärtan av dina förluster utifrån Din egen personliga situation. Jag är certifierad vid Svenska institutet för Sorgbearbetning.

 

”Tiden läker alla sår” är ett exempel på en myt som får oss att tro att vi kommer att må bättre bara vi låter tiden gå. Vi känner till människor som väntade i 20-30 år eller längre utan att må bättre. Tvärtom fördjupades deras smärta. Sorg går inte över av sig själv, och tiden läker inte alla sår, utan det vi kan göra är att skaffa kunskap om oss själva och därmed ta tillbaka kontrollen över våra liv.


 

SORG


Att känna sorg när man är med om en förlust är normalt och naturligt. Däremot saknar de flesta av oss kunskap om hur man genomför ett sorgearbete. Istället florerar en massa myter och rädslor kring sorg i vårt samhälle. Bristande kunskap och isolering är de två främsta anledningarna till att sorgen förblir oförlöst.

 

Sorg är den normala och naturliga känslomässiga reaktionen på en förändring av något slag. Dödsfall och skilsmässor är de situationer som oftast förknippas med sorg. Separationer, övergrepp, relationsproblematik (till partner, föräldrar, barn, vänner, kollegor), egen eller annans sjukdom, att förlora ett husdjur eller att livet inte blev som man hade tänkt sig, är andra exempel på förluster som kan orsaka sorg. Även utbrändhet/utmattningsdepression bottnar ofta i sorg, eftersom oförlöst sorg ofta ligger bakom de beteenden som orsakar dessa symptom.

 

Läs mer om sorgbearbetning på Svenska Institutet för Sorgbearbetnings hemsida.

 

Text copyright © Svenska Institutet för Sorgbearbetning

 

© Christina Ulvede Vård & Omsorg